Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика” (надходження I кв. 2022)

Державна політика енергозбереження в Україні 

Лобунець Л. Г. Аналіз тенденцій розвитку досліджень у галузі енергетики, які виконують установи НАН України / Л. Г. Лобунець // Наука та наукознавство. – 2021.– № 2(112). – С.55-63.

Р/626

Актуальність теми дослідження обумовлена пріоритетністю впровадження альтернативних джерел і створення новітніх систем виробництва і постачання електричної та теплової енергії, що відображено в енергетичних системах більшості розвинених країн. Аналітичний огляд статистичних даних щодо динаміки цін  на сонячну електроенергію, а також  питомих капітальних витрат і цін на електроенергію для різних джерел підтверджує, що концепція переходу світової енергетики на відновлювані джерела енергії отримала необхідну техніко-економічну базу.

Наведено результати ретроспективного аналізу наукових досліджень, виконаних у наукових установах Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, які відповідають напрямам Енергетичної програми України «Нетрадиційна енергетика», «Вугільна енергетика» та «Нафтогазовий комплекс», а також порівняльної оцінки трендів їх розвитку.


Олефір Д. О. Актуальні проблеми забезпечення ОЕС України ресурсами регулювання частоти та потужності /Д. О. Олефір, В. Ю. Бабіч, В. І. Блінов // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2021. – № 3. – С. 39-46.

Р/1432

Розглянуто основні вимоги до обсягів надання допоміжних послуг в ОЕС України, з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) на баланс виробництва та споживання електричної енергії. Наведено особливості роботи агрегатів ГЕС у нормальних та аварійних режимах. Означено перспективи розвитку допоміжних послуг в ОЕС України. За результатами аналізу особливостей функціонування ОЕС України відзначено потребу оновлення нормативної бази, зокрема і Кодексу системи передачі в частині актуалізації вимог щодо мінімально необхідних обсягів резервів для регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України з огляду на зростання частки нерегульованих ВДЕ у структурі виробничих потужностей. Запропоновано окремі заходи для підвищення рівня операційної безпеки режимів в умовах подальшого розвитку ВДЕ та планів синхронізації ОЕС України з енергосистемами ENTSO-E.


Паламарчук Д. М. Аналіз енергетичної політики країн-учасниць Міжнародного енергетичного агентства / Д. М. Паламарчук, Н. О. Паламарчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2021.– № 16. – С.39-45.

Р/2124

Мета статті. Основною метою статті є дослідження особливостей енергетичної політики країн-учасниць Міжнародного енергетичного агентства, аналіз основних показників реалізації енергетичної політики цих країн, а також виокремлення перспективних напрямів сучасного енергетичного розвитку світу.


Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу України у 2020 році / підгот. Робочою групою НТСЕУ за даними Міненерго України, НЕК «Укренерго», Оператора  ринку, Гарантованого покупця, Енергоринку, Української енергетичної біржі, Оператора ГТС України // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. – 2021. – № 1-2(155-156). – С. 71-87.

Зі змісту:

 • виробництво електроенергії
 • фактичний баланс електроенергії ОЕС України за грудень 2020 року
 • транскордонні перетоки електроенергії
 • структура споживання електроенергії за 12 міс. 2020 року
 • середньозважені ціни купівлі-продажу
 • щодо виплат за «зеленим» тарифом
 • щодо погашення заборгованості на новому ринку електроенергії
 • запаси газу в газосховищах
 • газопостачання
 • транспортування нафти
 • переробка нафти
 • атомні електростанції
 • підприємства атомно-промислового комплексу
 • ліквідація збиткових вугледобувних підприємств

Дивитись всю виставку за посиланням