Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика”
(надходження I кв. 2022)

Альтернативна енергетика

732611 R
625

Автомобільні дороги і дорожнє будівництво [Текст] = Automobile roads and road construction : наук.- техн. зб. / Нац. трансп. ун-т. – Київ : НТУ, 2009 – .
Вип. 106. – Київ, 2019. – 122 с. : граф., рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – Текст кн. укр. та англ. мов.

Зі змісту:
Ковбасенко С. В., Сімоненко В. В., Бугрик О. В. Поліпшення показників транспортних засобів використанням дизельних біопалив з рослинної та утилізованої тваринної сировини. – С. 40-45.
Дизельне біопаливо має низку переваг в порівнянні з традиційним дизельним паливом: є відновлюваним джерелом енергії; майже не містить сірки та поліциклічних ароматичних вуглеводнів; при використанні такого палива знижується загальний вихід шкідливих речовин з відпрацьованими газами та зменшується гострота проблем, пов’язаних з парниковим ефектом, оскільки в процесі згорання палива рослинного походження вивільнюється та кількість теплоти, що була поглинена рослинами в процесі згорання.


Аналіз можливості використання водневих технологій для компенсації нестабільності негарантованих джерел енергії / О. О. Рубаненко, І. О. Гунько, В. В. Гасич, Д. О. [та ін.] // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. – 2021.– № 2(295). – С. 221-233.

Р/1055

В наш час спостерігається збільшення встановленої потужності сонячної (переважно) і вітрової енергетики, яка вимагає залучення додаткових балансуючих резервів та потребує вдосконалення існуючих та розробки нових способів балансування. Якщо на кінець 2018 р. сумарна потужність СЕС і ВЕС становила 1.7 ГВт (без урахування окупованих територій), то на кінець 2020 року вона зросла до 8 ГВт (з урахуванням СЕС домогосподарств). Таким чином, позначилося одночасний вплив двох підсилюючих один одного факторів – зниження доступних обсягів регулювання на ТЕС і збільшення потреби маневреного генерування через підвищення нерівномірності добового графіка споживання і зростання обсягів стохастичного генерування з ВДЕ, а саме станцій негарантованої потужності – СЕС і ВЕС.


Басок Б. І. Прогнозування інтенсивності сонячного випромінювання на основі штучних нейронних мереж /Б. І. Басок, М. П. Новіцька, В. П. Кравченко // Теплофізика та теплоенергетика. – 2021. – Т. 43, № 2.– С.60-67.

Р/517

Метою даної роботи є спроба короткострокового прогнозування (1 година, 1 доба) інтенсивності сонячного випромінювання в м. Одеса на основі штучної нейронної мережі, яку було навчено на експериментальних даних наземної метеостанції.


Басок Б. І. Техніко-економічні аспекти оцінювання перспектив декарбонізації об’єднаної енергосистеми України / Б. І. Басок, О. Ф. Буткевич, С. В. Дубовский // Технічна електродинаміка. – 2021. – № 5. – С. 55-62.

Р/515

Дано короткий аналіз проблеми декарбонізації електроенергетичних систем для забезпечення нульових викидів парникових газів. Запропоновано математичну модель процесу балансування активної потужності електроенергетичної системи, генеруючі потужності якої – відновлювані джерела енергії (ВДЕ) та атомні електростанції (АЕС). Для балансування активної потужності використовуються акумулюючі електростанції (АкЕС) із заданими показниками ефективності. Використовуючи показники режимів роботи ОЕС України у 2019 р. та математичне моделювання для різних варіантів встановленої потужності АЕС в декарбонізованій ОЕС України, оцінено потреби у встановленій потужності ВДЕ, у потужності та енергоємності АкЕС різних типів.

Дивитись всю виставку за посиланням