Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика” (надходження I кв. 2022)

Державна політика енергозбереження в Україні 

Гавриленко Г. На перепутье. Украина стоит перед необходимостью глобального обновления источников генерации национальной энергосистемы / Г. Гавриленко, О. Рогожников // ЭнергоБизнес. – 2021. – № 39/1232. – С. 18-21.

Р/1235

«Необходимость вызвана в основном двумя обстоятельствами: во-первых, в начале 2030-х гг. заканчиваются сроки продления эксплуатации 11 энергоблоков АЭС, и во-вторых, согласно обязательствам по Парижскому соглашению по изменению климата, предусматривается постепенный вывод из работы ТЭЦ и ТЭС, использующих ископаемые углеводороды».


Дайджест законодавчих змін і інновацій в енергетиці // Журнал головного енергетика. – 2021. – № 9(45). – С. 4-7.

Р/757

 Зі змісту:

  • Введено нові вимоги до учасників ринку в період карантину
  • Затверджено зміни до Правил ринку
  • Змінено методику визначення витрат і втрат природного газу під час розподілу

Євдокімов В. А. Формулювання задачі побудови мультиагентної імітаційної моделі процесів ціноутворення на ринку електроенергії / В. А. Євдокімов // Електронне моделювання. – 2021. – Т. 43, №  3. – С. 47-62.

Р/1518

На основі проведеного аналізу літературних джерел визначено ключові науково-практичні задачі вдосконалення   і   розвитку   системи   ціноутворення   діючої   в   Україні   моделі   ринку   електроенергії «Конкуренція на всіх рівнях». Розглянуто формулювання задачі побудови мультиагентної імітаційної моделі процесу ціноутворення на ринку електроенергії як складної динамічної системи децентралізованої взаємодії між агентами-виробниками, оптовими і роздрібними постачальниками, енерготрейдерами і агрегованими споживачами електроенергії.

Дивитись всю виставку за посиланням