Українські приголосні – знаками Міжнародного фонетичного алфавіту

Цього літа вийшла стаття завідувача відділу науково-дослідної роботи ДНТБ України щодо позначення українських приголосних знаками Міжнародного фонетичного алфавіту:

Vakulenko, Maksym O. 2019. “Ukrainian Consonant Phones in the IPA Context with Special Reference to /v/ and /gh/.” In: Linguistica online 22: 1-26. Published online August 22, 2019. Available at: http://www.phil.muni.cz/linguistica/art/vakulenko/vak-001.pdf.

Вона доповнює попередню статтю про українські голосні, про яку було поінформовано раніше:

Vakulenko, Maksym O. 2018. “Ukrainian vowel phones in the IPA context.” In: Govor 35 (2): 189-214. Available at: https://www.hfiloloskod.hr/images/HFD/Govor/Govor-2-2018-web.pdf. DOI: 10.22210/govor.2018.35.11.

Обидві статті спонукала участь автора в проєкті компанії Lionbridge Technologies, Inc., результати якого важливі в контексті сучасного бачення науково-технічної бібліотеки як інформаційного і науково-просвітницького центру. Це важливий рубіж. Нарешті є необхідний мінімум сучасної та експериментально підтвердженої інформації щодо українських звуків, який пройшов належне рецензування закордонних фахівців. Тепер є мінімальна база, яка дає можливість поставити процес передачі іншомовних слів, а разом з тим і процес науково-технічного перекладу, а також і правописний процес на наукову основу.