Тематична віртуальна виставка “Інноваційна діяльність та технопарки”

У сучасних економічних умовах інноваційні технології стали найголовнішим чинником забезпечення економічного зростання країн і суспільного прогресу та перетворилися на основну рушійну силу подолання кризових явищ в економіці.

Враховуючи міжнародний інтеграційний поступ нашої держави, провідні наукові установи України активно долучаються до світового наукового товариства, проводячи дослідження у пріоритетних напрямах інноваційного розвитку світового господарства.

Пропонуємо до Вашої уваги віртуальну тематичну виставку “Інноваційна діяльність і технопарки” (надходження за II півріччя 2022 року), яка спрямована на широке коло фахівців в інноваційній сфері, викладачів, студентів, аспірантів вищих навчальних закладів та ін. Матеріали містять бібліографічні описи і анотації до книг та статей з періодичних видань України із зазначенням шифрів зберігання.

З оригіналами публікацій можна ознайомитись у читальному залі ДНТБ України (вул.Антоновича, 180), зробити ксерокопію, сканувати.

Переглянути виставку за посиланням