СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ

«СТАНДАРТИЗАЦІЯ У БІБЛІОТЕЧНІЙ І СУМІЖНИХ ГАЛУЗЯХ: РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

19 лютого 2021 року в конференц-залі Державної науково-технічної бібліотеки України відбувся семінар-практикум на тему: «Стандартизація у бібліотечній і суміжних галузях: результати і перспективи» для мережі НТБ різного відомчого підпорядкування та працівників музейної, архівної та видавничої справи.

На семінар-практикум були запрошені провідні фахівці та експерти із доповідями: директор Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського – Василенко Ольга Миколаївна; заступник директора Українського науково-дослідного інституту архівної справи і документознавства – Бойко Віта Федорівна; голова правління ГО «Український центр розвитку музейної справи» – Піоро Всеволод Ігорович; завідувачка відділу державної стандартизації Державної наукової установи «Книжкова палата України ім. Івана Федорова» – Плиса Галина Миколаївна та завідувачка відділу нормативно-технічних та промислових документів Державної науково-технічної бібліотеки України – Бедзик Наталія Володимирівна.

На початку семінару-практикуму зі вступним, словом, виступила в. о. директора ДНТБ України ЖАРІНОВА Алла Георгіївна, яка привітала всіх учасників заходу та зазначила про необхідність впровадження в Україні міжнародних стандартів, що є актуальним та важливим завданням і необхідною умовою для формування єдиного інформаційного простору. Також було підкреслено про необхідність розробки національних фахових стандартів, для спеціалістів усіх рівнів, які зможуть активно використовувати у своїй діяльності та які створять умови для порозуміння міжнародної спільноти у підходах до розкриття сутності й проблем розвитку бібліотечної галузі.

У своєму виступі директор Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського – ВАСИЛЕНКО Ольга Миколаївна з темою доповіді: «Науково-методичне забезпечення стандартизації бібліотечної справи», розглянула питання щодо Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки; основних етапів стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року; напрямів імплементації міжнародних стандартів в бібліотечній справі України; основних аспектів стандартизації в сфері бібліотечної статистики; систем запису, обліку та забезпечення інформаційної безпеки користувачів.

Заступник директора Українського науково-дослідного інституту архівної справи і документознавства – БОЙКО Віта Федорівна виступила з темою доповіді: «Проблеми впровадження термінологічних стандартів», яка розглянула питання щодо розробки нової редакції ДСТУ 2732 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять»; етапів реалізації ДСТУ 2732; проблемних питань неможливості погодження ТК 19 остаточної редакції проєкту ДСТУ 2732.

Голова правління ГО «Український центр розвитку музейної справи» – ПІОРО Всеволод Ігорович у своїй доповіді: «Актуальні стандарти організації знань у царині культурної спадщини», розглянув питання щодо змін парадигм в інформаційно-комунікаційних технологіях; онтологічних стандартів: обліку, обміну та агрегації даних; вибору програмного інструментарію; досвіду впровадження систем автоматизації в музеях.

Завідувачка відділу державної стандартизації Державної наукової установи «Книжкова палата України ім. Івана Федорова» – ПЛИСА Галина Миколаївна виступила з темою доповіді: «Нормативно-правове забезпечення видавничої сфери: стан і перспективи», яка розглянула питання щодо правових та нормативних документів видавничої справи про: державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційні агентства та розміри реєстраційних зборів; порядок надання міжнародного стандартного номера книги в Україні; друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні; закон України про авторське право і суміжні права; закон України про державну таємницю; закон України про видавничу справу; закон України про обов’язковий примірник документів та інші нормативно-правові документи.

Завідувачка відділу нормативно-технічних та промислових документів Державної науково-технічної бібліотеки України – БЕДЗИК Наталія Володимирівна виступила з темою доповіді: «Інформаційне забезпечення фахівців мережі НТБ України стандартами з інформаційних наук, бібліотечної та видавничої справи», яка повідомила та ознайомила учасників семінару з тематичною виставкою документів за темою заходу та продемонструвала, в якому розділі на офіційному сайті ДНТБ України знаходиться електронна виставка.

Усі доповіді викликали неабиякий інтерес з боку присутніх на семінарі фахівців мережі НТБ, які активно прийняли участь під час обговорення актуальних питань науково-методичного забезпечення стандартизації бібліотечної справи, проблем впровадження термінологічних стандартів, обговорення актуальних стандартів організації знань культурної спадщини та проблеми інформаційного забезпечення фахівців мережі НТБ України стандартами з інформаційних наук, бібліотечної та видавничої справи.

Дякуємо усім доповідачам і присутнім фахівцям за ґрунтовні доповіді та цікаве й жваве обговорення!

Шановні колеги! За детальнішою інформацією щодо участі у семінарах, при необхідності, звертайтесь за телефоном: (044) 521-93-54 або електронною адресою: metod@dntb.gov.ua (відділ науково-методичної та комунікативної діяльності – контактна особа Скрабут Віра Іванівна).