Семінар-практикум “Стандартизація бібліотечної діяльності”

15 лютого 2019 року у рамках заходів з підвищення кваліфікації відбувся семінар-практикум “Стандартизація бібліотечної діяльності”, організований Держаною науково-технічною бібліотекою України та Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського.

У роботі семінару взяли участь працівники мережі науково-технічних бібліотек й бібліотек наукових установ НАН України, представники мережі освітянських бібліотек України та ДНУ “Книжкова палата України імені Івана Федорова”, провідних бібліотечно-інформаційних установ.

Означена тема набула додаткової актуальності в зв’язку із сучасними загальносвітовими тенденціями трансформації зарубіжних бібліотек, стратегічним баченням якісних змін у бібліотечній системі країни. Важливим чинником формування єдиного інформаційного простору та поступом бібліотек України у глобальне інформаційне середовище є міжнародна стандартизація, що служить нормативною базою для налагодження зв’язків між різними країнами світу. Забезпечення розвитку діяльності вітчизняних бібліотечних установ нормативними документами Міжнародної організації стандартизації (ISO) гальмує, зокрема, прийняття й впровадження їх методом підтвердження. У поточному році у зв’язку з наказом ДП “УкрНДНЦ” від 05.12.2018 р. № 464 на черзі стоїть питання впровадження цілого ряду міжнародних документів, окрім раніше введених в дію.

На заході були розглянуті складні питання розроблення і оновлення національних нормативних документів у сфері видавничої справи, бібліотечно-бібліографічної та інформаційної діяльності.

Узагальнюючий висновок учасників заходу щодо можливості врегулювання існуючих проблем у заявленій темі полягає в ефективності координації процесу стандартизації серед вищеназваних установ, спроможності концентрації матеріальних ресурсів та створенні єдиної БД стандартів у бібліотечно-інформаційній сфері діяльності з вільним доступом до неї.

Програмні доповіді викликали значну зацікавленість учасників, сприяли підвищенню їх фахового рівня.

Детальніше за посиланням: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

18.02.2019