Побудова Європейської хмарини відкритої науки

Працівники відділу науково-дослідної роботи ДНТБ України взяли участь у вебінарі «Building the European Open Science Cloud: A deep dive into the EOSC Working Groups and engagement opportunities with EOSC Secretariat» («Побудова Європейської хмарини відкритої науки: глибоке занурення у робочі групи EOSC та можливості взаємодії з Секретаріатом EOSC»), який відбувся 1 липня 2019 року.

Секретаріат надав звіт про виконану роботу щодо формування й планування робочих груп для впровадження European Open Science Cloud.

Слухачів вебінару було інформовано, що асоційовані країни можуть подавати пропозиції до секретаріату European Open Science Cloud щодо головних напрямів роботи, бюджету співстворення (co-creation budget).

Щоб підключитися до діалогу з Секретаріатом, слід зареєструватися на сторінці https://eoscsecretariat.eu

26-28 листопада 2019 року відбудеться симпозіум EOSC у Будапешті.

DRA Europe (Альянс дослідження й розвитку Європи – АДРЄ) забезпечує відкритість і операбельність дослідницьких даних. Проєкт стосується і структурує організації, які впроваджували АДРЄ з 2012 року. АДРЄ сприяє стратегії відкритої науки шляхом консолідації європейської мережі.

Завантажити «European Open Science Cloud (EOSC). Strategic Implementation Plan»