Новий національний стандарт ДСТУ 9112:2021 «Кирилично-латинична транслітерація і латинично-кирилична ретранслітерація українських текстів. Правила написання»

Від 01.04.2022 набуває чинності національний стандарт ДСТУ 9112:2021 «Кирилично-латинична транслітерація і латинично-кирилична ретранслітерація українських текстів. Правила написання». Стандарт запропонували й розробили фахівці Державної науково-технічної бібліотеки України та Технічного комітету 144 «Інформація і документація».

Цей стандарт поширюється не тільки на бібліографічні записи, а й на всі українські тексти від X століття до наших днів, включаючи власні назви. Отже, маємо всі законні підстави відтворювати літеру «ї» не за російським зразком (Kyiv, Ukraina), а так, як це відповідає історії, фонетиці та граматиці української мови: Kyїv, Ukraїna (система А), Kyjiv, Ukrajina (система Б). Маємо транслітераційні правила, які забезпечують повну еквівалентність кириличного й латиничного записів. Значення цього стандарту особливо зростає з огляду на недавні рішення Євросоюзу щодо України, адже невдовзі українська мова, нарівні з іншими європейськими мовами, займе гідне місце у сценаріях багатомовного опрацювання природної мови, зокрема машинного перекладу.

??Slava Ukraїni!

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

From 01.04.2022, the national standard DSTU 9112: 2021 comes into force: «Cyrillic-Latin transliteration and Latin-Cyrillic retransliteration of Ukrainian texts. Writing rules». The standard was proposed and developed by specialists of the State Scientific and Technical Library of Ukraine and the Technical Committee 144 “Information and Documentation”.

This standard applies not only to bibliographic records but also to all Ukrainian texts from the 10th century to the present day, including proper names. So, we have every legal reason to reproduce the Ukrainian letter “ї” not in the Russian manner (Kyiv, Ukraina), but according to the history, phonetics, and grammar of the Ukrainian language: Kyїv, Ukraїna (system A), Kyjiv, Ukrajina (system B). We have the transliteration rules that ensure the complete equivalence of Cyrillic and Latin writings. This standard is highly important given recent EU decisions on Ukraine, as Ukrainian will soon, along with other European languages, take its rightful place in multilingual natural language processing scenarios, including machine translation.

??Slava Ukraїni!