МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ З ДП “УКРНДНЦ”

Державна науково-технічна бібліотека України уклала меморандум про співпрацю з ДП«УкрНДНЦ» та отримала спеціальні пропозиції та знижки на послуги з:

  • Придбання офіційних паперових та електронних національних нормативних документів;
  • Перевірки,обліку та внесення в базу даних технічних умов (ТУ) та змін до них;
  • Підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки фахівців у сфері технічного регулювання.

 

Наша співпраця – це нові можливості для розвитку українських виробників, галузевих асоціацій,наукових установ та МСБ, поштовх до підвищення довіри споживачів до продукції і послуг, а також упевненість в її якості як на українському, так і міжнародному ринках.