ІІ-й Всеукраїнський конкурс наукових робіт
здобувачів вищої освіти та молодих вчених
«БІЗНЕС І ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ
ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ»

Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Офіс аналітики та консультацій з питань сталого розвитку та Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення у співпраці з Програмою розвитку ООН в Україні в рамках проєкту «Належна обачність щодо прав людини в глобальних ланцюгах постачання: впровадження Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини для справедливого відновлення» за підтримки Уряду Японії проводять ІІ-й Всеукраїнський конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «БІЗНЕС І ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ» з нагоди 25-річчя заснування інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Конкурс спрямований на популяризацію в Україні підходу ООН, заснованого на правах людини, та Керівних принципів ООН з питань бізнесу і прав людини шляхом сприяння активізації та підтримки науково-дослідної роботи за складних обставин воєнного стану, вироблення пропозицій щодо науково-практичних рішень для забезпечення, поваги і захисту прав людини у сфері бізнесу в умовах війни та повоєнного відновлення в Україні, включно шляхом реалізації Плану відновлення України, виконання та вдосконалення відповідних галузевих політик і нормативно-правових актів.
До участі в Конкурсі запрошуються:
✔здобувачі вищої освіти (молодший бакалавр, бакалавр, магістр, аспірант, асистент-стажист, ін.);
✔молоді вчені (вчені віком до 35 років включно, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня (у т.ч. кандидати наук, доктора філософії), та вчені віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі).
Контакти оргкомітету:
Алевтина Санченко – консультації із загальних питань і з питань співпраці (тел.: +380973785236, ел. адреса: alla.sanchenko@gmail.com);
Антон Сошников – консультації з питань оформлення, подання, перевірки й допуску наукових робіт до участі (тел.: +380955031091, ел. адреса: antonsoshnykov@gmail.com);
Анастасія Токунова – консультації з питань оформлення, подання, прийому наукових робіт (тел.: +380953694272, ел. адреса: anastasiya.to@gmail.com).