КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НТБ УКРАЇНИ У 2022 РОЦІ