Використання Scopus таабо Web of Science в установі 2020-2021 рр.

З 02 по 15 червня 2021 р. було проведено анкетування серед українських установ, які отримали доступ до міжнародних баз даних Scopus таабо Web of Science.

В опитуванні прийняли участь 280 українських закладів вищої освіти та наукових установ державної або комунальної форми власності.

На запитання анкети «З якою метою користувачі у Вашій установі використовували бази/базу?» (кількість варіантів відповіді не обмежувалася) більше 70 % респондентів обрали всі можливі варіанти, а саме: пошук наукової інформації, перегляд профілю автора/авторів, перегляд профілю установи, отримання наукометричних показників. 10 % опитаних користується базами, не переглядаючи/корегуючи профіль установи. Наукові бази даних виключно для пошуку наукової інформації використовують 6 % (2 установи) та для отримання наукометричних показників 0,7 % (1 установа). Водночас 98 % респондентів шукають наукову інформацію в Scopus та Web of Science (Діагр. 1)

Діаграма 1. Розподіл відповідей респондентів на питання анкети «З якою метою користувачі у Вашій установі використовували бази/базу?»

У 86 % опитаних наявна в установі особа, яка відповідає за надання консультацій щодо роботи з передплаченими базами даних. Крім цього, 84 % установ отримали запити від своїх користувачів на проведення таких консультацій. Для своєчасного отримання інформації, моніторингу оновлень в базах даних або якісного проведення консультацій у 88 % установ працівники брали участь у вебінарах компаній-власників Scopus та Web of Science (Діагр. 2).

Діаграма 2. Розподіл відповідей респондентів на блок питань анкети, які мають на меті з’ясувати наявність консультанта та його допомогу при роботі з базами даних

Більше половини установ 57 % не має доступ з правами адміністратора, у зв’язку з цим лише 62 % респондентів відслідковують статистику використання передплачених баз даних (відповідну можливість має лише адміністратор) (Діагр. 3).

Діаграма 3. Відповіді респондентів щодо статистики використання та можливості її перегляду.

Окрім перегляду статистики використання згаданих вище електронних ресурсів, адміністратор від установи також забезпечує надання віддаленого доступу. За звітний період в 67 % установ звернулися користувачі з проханням отримати віддалений доступ до Scopus та Web of Science (Діагр. 4).

Діаграма 4. Розподіл відповідей учасників анкетування щодо запитів користувачів на отримання віддаленого доступу та періодичності таких звернень

Під час роботи з науковими базами даних у 20 % установ виникали технічні проблеми. Серед цих установ рівень вирішення проблеми доступу до баз даних 39 % респондентів оцінили як оперативний та якісний, 56 % – задовільний, 5% – незадовільний (Діагр. 5).

Діаграма 5. Розподіл відповідей респондентів на питання анкети «Оцініть на якому рівні було вирішено технічні проблеми доступу до баз даних (за наявності)?»

Майже всі респонденти (96 %) відзначили, що передплата реферативних баз даних Scopus та Web of Science сприяла підвищенню публікаційної активності науковців в їхній установі (Діагр. 6).

Діаграма 6. Розподіл відповідей учасників анкетування щодо підвищення публікаційної активності науковців