Методологічні та науково-практичні засади створення електронного повнотекстового ресурсу науково-технічної інформації (електронної бібліотеки) в ДНТБ України

Впровадження відкритого доступу до інформаційних ресурсів є актуальною світовою тенденцією, яка передбачає забезпечення доступу до широкого спектра наукових ресурсів Розпорядженням КМУ від 08.10.2022 №892-р «Про затвердження національного плану відкритої науки» затверджено шлях України до відкритого доступу до результатів наукових досліджень. Дана тенденція породжує ряд викликів, які стоять перед ДНТБ України. Фонди науково-технічної бібліотеки є що не найбільшими в країні, де зібрані колекції наукових та науково-технічних книг, періодичних видань, патентних та нормативно-технічних документів, кандидатських та докторських дисертацій, депонованих наукових робіт на різних носіях інформації (папір, мікроплівка, мікрофіші, електронні носії) та налічують понад 16 млн примірників документів.

Сучасні архітектурні рішення дозволяють об’єднати електронні інформаційні ресурси ДНТБ України в єдину інформаційну систему — Електронну Бібліотеку (ЕБ), що надасть можливість накопичувати, зберігати, використовувати різноманітні колекції документів. Також із застосуванням сучасних технологій оптимізації сторінок та пошуку вебресурсу, буде можливість швидко знаходити необхідну інформацію в зовнішніх пошукових мережах.

Дослідження виконується в рамках тематики «Наукові дослідження з питань формування та реалізації державної політики у сфері освіти, науки, інновацій та трансферу технологій. Прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку» відповідно до наказу МОН від 03.02.2022 № 109.