Дослiдження новiтнiх принципiв вiдкритого доступу до наукової лiтератури та удосконалення Вiдкритого українського iндексу наукових цитувань (Open Ukrainian Citation Index (OUCI)

Багато українських видань залишаються поза межами міжнародних наукових баз, що негативно впливає на імідж українських публікацій. 3 моменту початку функціонування OUCI повноцінно використовувався вченими, менеджерами з управління наукою. Парадигма Відкритої науки вимагає динамічних змін в наукометрії. Гнучкість, прозорість, інтероперабельність наукових систем — це найголовніша вимога у сучасному світі є необхідною умовою для успішного функціонування OUCI та популяризації української науки.

Дослідження передових принципів відкритого доступу та удосконалення Відкритого українського індексу наукових цитувань (OUCI). Це пошукова система і база даних, яка розраховує метрики на основі відкритих даних Crossref, формує рейтинги українських журналів за кількістю їх публікацій, цитувань, надає змогу відстежувати публікаційну активність, цитованість українських вчених насамперед за соціо-гуманітарним напрямом. OUCI представляє відкритий науково-дослідницький підхід до наукового процесу, забезпечує швидку циркуляцію високоякісної вільно доступної інформації:

1. Опрацювати джерела з проблематики проєкт за останні З р.
2. Дослідити роботу сервісу OUCI з 2019 р. в розрізі структурування та побудови індексної моделі.
3. Проаналізувати провідні українські та міжнародні бази даних, впровадити новітні інструменти, підходи до роботи з метаданими та пошукову оптимізацію OUCI.
4. Дослідити проблеми користувачів, розробити, протестувати та інтегрувати нові модулі, функції OUCI.

Дослідження виконується в рамках тематики «Наукові дослідження з питань формування та реалізації державної політики у сфері освіти, науки, інновацій та трансферу технологій. Прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку» відповідно до наказу МОН від 03.02.2022 №109.