Дослідження інформаційно-комунікаційних технологій архівування публікацій науковців та створення інструментарію депонування відповідно до парадигми Відкритої науки

Впровадження парадигми Відкритої науки є актуальною світовою тенденцію, яка передбачає забезпечення доступу до широкого спектра наукових досліджень. Дана тенденція породжує ряд викликів, як перед вченими, що публікують результати наукової діяльності, так і перед організаторами процесу публікації та збереження цих результатів.

Для вчених важливим питанням є фіксація авторства (дата його створення) на науковий твір та термін публікації результатів їх інтелектуальної наукової діяльності, щоб у випадку виявлення порушення прав інтелектуальної власності мати доказову базу для вирішення спірних питань. Особливо це питання гостро стоїть при публікації у журналах відкритого доступу, оскільки період між поданням на рецензування та фактичною публікацією може зайняти декілька місяців. Зробивши порівняльний аналіз, було визначено, що більшість вчених використовує сервіси препринта, зокрема arXiv або репозиторії, проте відкритий доступ до тексту публікацій може розмити цитування на версію препринта та статтю, зменшивши їх впливовість, або створити проблеми при перевірці на доброчесність, оскільки не всі системи перевірки на антиплагіат правильно аналізують ці дані. Деякі вчені оформлюють авторське право на науковий твір, або його частину, проте період отримання свідоцтва займає декілька місяців, а його подача в паперовому вигляді власноруч або поштою є незручною.

Альтернативою є процес депонування, який при правильній організації дозволяє забезпечити фіксацію авторства як з оприлюдненням тексту, так і без, зробити це онлайн або, в разі без оприлюднення — поштою з отриманням свідоцтва на депонування твору, яке засвідчує сам факт депонування. При проведенні порівняльного аналізу світового досвіду щодо використання депонування для фіксації результатів інтелектуальної діяльності було визначено, що у 179 країнах світу визнають Свідоцтво про депонування, як доказову базу у судових органах різних країн; власники доменів приймають свідоцтва про депонування для блокування піратського контенту та контенту, який порушує авторські права, а власник Свідоцтва про депонування може отримати інвестиції від міжнародних інвесторів.

Дослідження виконується в рамках тематики «Наукові дослідження з питань формування та реалізації державної політики у сфері освіти, науки, інновацій та трансферу технологій. Прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку» відповідно до наказу МОН від 03.02.2022 № 109.