Дослідження з розробки науково-інформаційної
е-платформи відкритої дослідницької інформації
про академічні заходи України на базі кращих європейських практик

На відміну від офіційно опублікованих журнальних статей, для академічних заходів присвоєння постійних ідентифікаторів (PID) не є загальноприйнятою практикою. Академічні заходи (конференції, семінари, конгреси, симпозіуми, тренінги, майстер-класи, вебінари, дистанційні курси та ін.) є незамінним елементом наукової комунікації серед дослідників. Іншою проблемою є те, що відомості про наукові заходи зберігаються на різних інформаційних ресурсах, що, також негативно впливає на можливість обміну інформацією про наукові заходи та ускладнює пошук необхідних заходів науковцями. Також, досить частим випадком є припинення функціональності сайтів (або сторінок сайтів), що містять інформацію про науковий захід після його проведення. Окрім, того, найбільш поширеними формами обміну інформацією про конференції є pdf та doc, що не є машиночитабельними, а відомості про конференцію викладені не у стандартизованому вигляді.

Отже, доцільним є розробка платформи, що б містила унікальні ідентифікатори академічних заходів, інтегрувала усі академічні заходи та забезпечувала представлення інформації у стандартизованій формі.

Розробка в Україні науково-інформаційної платформи про академічні заходи з відкритим доступом слугуватиме можливій інтеграції відомостей про академічні заходи в національну науково-інформаційну систему URIS, до міжнародної платформи ConfIDent, метою якої є  забезпечення використання PID для академічних заходів  та стандартизації метаданих, що забезпечує інтероперабельність та відкритість для науковців з інших країн, а також зможе забезпечити реалізацію наступних переваг:

  • отримання інформації у структурованому вигляді;
  • відсутність дублювань та наявність першоджерела інформації;
  • автоматизація обміну даними із використанням унікальних ідентифікаторів (наприклад генерація звітів, бібліографії, резюме та інших документів, де використовуються відомості про конференції);
  • спрощення процесів уніфікації та збору інформації на одній платформі, що допоможе автоматизувати процеси з реєстрації заходів для провайдерів та забезпечити доступ для широкого загалу науковців до інформації щодо проведення академічних заходів в Україні;
  • забезпечити верифікацію про кожного зареєстрованого провайдера наукових заходів та конференцій в Україні, що допоможе убезпечити науковців від участі у недоброчесних “хижацьких” заходах.

Відповідно до наказу МОН від 04.02.2022 № 109 «Про Тематику наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки України на 2022-2026 роки», проєкт прикладного досліджень відповідає тематиці: «1. Наукові дослідження з питань формування та реалізації державної політики у сфері освіти, науки, інновацій та трансферу технологій. Прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку».