До 150-річчя з дня народження

Патона Євгена Оскаровича

(20 лютого [4 березня] 1870, м. Ніцца,
Франція – 12 серпня 1953, Київ)

25 лютого – 17 березня 2020 року
проходитиме тематична виставка видань з фонду ДНТБ України

Експозиція присвячена українському вченому в галузі зварювальних процесів і мостобудування, академіку АН УРСР (1929), Герою Соціалістичної Праці (1943), Заслуженому діячу науки УРСР (1940), фундатору і першому керівнику Інституту електрозварювання АН України.

Народився 1870 року в сім’ї дипломата, який в той час був консулом у французькому місті Ніцца. У батька видатного вченого було п’ять синів і дві дочки. Євген був четвертим сином.

Ще в гімназії у Євгена проявилися незвичайні здібності до точних наук. І він, закінчивши в 1888 р. Штутгартську гімназію, поступив до Дрезденського політехнічного інституту на інженерно-будівельний факультет. У 1894 р. Є.О. Патон закінчив інститут і одержав диплом інженера-будівельника. До 1895 року Патони жили в Німеччині. Оскільки в Російській імперії диплом дрезденського інституту не був визнаний, Євген Патон у 1896 році закінчив ще й російський вищий навчальний заклад – Петербурзький інститут інженерів шляхів. 1904 року вчений прийняв пропозицію створити в Києві третю в Росії кафедру конструювання мостів. У 1904–1938 роках завідував кафедрою Київського політехнічного інституту. 1929 року організував у Академії наук України кафедру інженерних споруд, на базі якої було створено Інститут електрозварювання (1934), який він очолював у 1934–1953 роках.

Помер 12 серпня 1953 року в м. Києві. Похований на Байковому кладовищі.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Половину свого віку Є.О. Патон присвятив мостобудуванню. Методи електрозварювання, які існували на будовах першої п’ятирічки, не давали можливості застосувати його у будівництві мостів. У 1940 р. було створено промисловий спосіб електрозварювання металів під флюсом, який дістав назву “метод Патона”. Електрозварювання стало основним технологічним
методом з’єднання металів у найрізноманітніших галузях промисловості. Євген Оскарович Патон автор понад 350 праць, серед яких чотиритомник “Залізні мости”. У роки Другої Світової війни за пропозицією Є.О. Патона набуло широкого застосування автоматичне зварювання під флюсом для виготовлення бойової техніки. 1953 року на честь Є.О. Патона названо міст через Дніпро в Києві, який споруджувався під його керівництвом. Він має довжину завдовжки 1543 метрів. У всій цій металевій конструкції немає жодної заклепки. Він суцільнозварний.

ЕКСПОЗИЦІЯ В ЧИТАЛЬНІЙ ЗАЛІ (14 ПОВЕРХ)

МОНОГРАФІЇ, НАУКОВІ ЗБІРКИ, ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ:

Патонъ Е. О. Желѣзные мосты. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – К.: Типографія Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К0 въ Кіевъ.
Т. 1: Фермы балочныхъ мостовъ, матеріалъ и заклепки. – 1915. – 584 с.

Патон Е. О. Сравнение клепанных и сваренных сквозных ферм : опытное исследование / Е. О. Патон, Н. И. Козловский ; Киевский электросварочный комитет. – К., 1931. – 24 с.

Патон Е. О. Изыскание рационального типа электросваренных сквозных ферм : опытное исследование / Е. О. Патон, М. В. Петров ; Киевский электросварочный комитет. – К., 1931. – 35 с.

Патон Е. О. Стальные мосты. – 5-е изд. – Харьков–Киев: Госуд. научно-техн. изд-во Украины.
Т. 1: Фермы балочной системы, материал и заклепки. – 1935. – 812 с.

Патон Е. О. Избранные труды : в 3 т. – К.: Изд-во АН Украинской ССР, 1959 – 1961.
Т. 1: Исследования работы пролетных строений мостов. – 1959. – 580 с.
Т. 2: Сварные конструкции. – 1961. – 420 с.
Т. 3: Сварка под флюсом. – 1961. – 559 с.

Патон Є. О. Вибрані праці / Академія наук Української РСР. – К.: Наукова думка, 1970. – 456 с.