Термінологічний центр

На базі відділу науково-дослідної роботи ДНТБ України розпочав роботу Термінологічний центр (ТЦ). Дослідження проводять добре відомі в Україні та за її межами термінологи – автори спеціалізованих монографій і нормативних фахових словників. Працівники ТЦ мають значний досвід успішного виконання міжнародних проектів і регулярно публікують результати своїх досліджень у виданнях, які індексуються в базах Scopus і Web of Science.

Основні напрями діяльності ТЦ:

  • розвиток і унормування української природничої, технічної, наукометричної та бібліометричної термінології;
  • узгодження української національної терміносистеми з тенденціями та вимогами світового термінологічного простору;
  • переклад науково-технічних текстів (мови: українська, російська, англійська, німецька);
  • розвиток і використання сучасних наукомістких лінгвістичних та інформаційних технологій;
  • підготовка публікацій з термінології в українських і зарубіжних виданнях;
  • підготовка відповідної термінографічної продукції;
  • проведення науково-просвітницьких заходів з питань природничої, технічної, наукометричної та бібліометричної термінології;
  • сприяння співробітництву ДНТБ України з іншими українськими та зарубіжними установами в галузі природничої, технічної, наукометричної та бібліометричної термінології;
  • консультації для користувачів і партнерів ДНТБ України з питань української природничої і технічної термінології;
  • термінологічна експертиза української науково-технічної літератури (підручники, монографії, патенти тощо) з питань природничої і технічної термінології.

Ознайомитися з більш детальною інформацією про ТЦ, а також поставити термінологічне запитання можна на сторінці ТЦ.