Телефон для довідок: (044) 521-93-52|gntb@gntb.gov.ua
Термінологічний центр2019-07-12T09:37:41+00:00

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

Термінологічний центр (ТЦ) ДНТБ України працює на базі відділу науково-дослідної роботи. Дослідження проводять добре відомі в Україні та за її межами термінологи – автори спеціалізованих монографій і нормативних фахових словників. Працівники ТЦ мають значний досвід успішного виконання міжнародних проектів і регулярно публікують результати своїх досліджень у виданнях, які індексуються в базах Scopus і Web of Science.

Термінологічний центр (ТЦ) ДНТБ України працює на базі відділу науково-дослідної роботи. Дослідження проводять добре відомі в Україні та за її межами термінологи – автори спеціалізованих монографій і нормативних фахових словників. Працівники ТЦ мають значний досвід успішного виконання міжнародних проектів і регулярно публікують результати своїх досліджень у виданнях, які індексуються в базах Scopus і Web of Science.

Основні напрями діяльності ТЦ:

– розвиток і унормування української природничої, технічної, наукометричної та бібліометричної термінології;
– узгодження української національної терміносистеми з тенденціями та вимогами світового термінологічного простору;
– переклад науково-технічних текстів (мови: українська, російська, англійська, німецька);
– розвиток і використання сучасних наукомістких лінгвістичних та інформаційних технологій;
– підготовка публікацій з термінології в українських і зарубіжних виданнях;
– підготовка відповідної термінографічної продукції;
– проведення науково-просвітницьких заходів з питань природничої, технічної, наукометричної та бібліометричної термінології;
– сприяння співробітництву ДНТБ України з іншими українськими та зарубіжними установами в галузі природничої, технічної,
– наукометричної та бібліометричної термінології;
– консультації для користувачів і партнерів ДНТБ України з питань української природничої і технічної термінології;
– термінологічна експертиза української науково-технічної літератури (підручники, монографії, патенти тощо) з питань природничої і технічної термінології.

Основні напрями діяльності ТЦ:

 • розвиток і унормування української природничої, технічної, наукометричної та бібліометричної термінології;
 • узгодження української національної терміносистеми з тенденціями та вимогами світового термінологічного простору;
 • переклад науково-технічних текстів (мови: українська, російська, англійська, німецька);
 • розвиток і використання сучасних наукомістких лінгвістичних та інформаційних технологій;
 • підготовка публікацій з термінології в українських і зарубіжних виданнях;
 • підготовка відповідної термінографічної продукції;
 • проведення науково-просвітницьких заходів з питань природничої, технічної, наукометричної та бібліометричної термінології;
 • сприяння співробітництву ДНТБ України з іншими українськими та зарубіжними установами в галузі природничої, технічної,
 • наукометричної та бібліометричної термінології;
 • консультації для користувачів і партнерів ДНТБ України з питань української природничої і технічної термінології;
 • термінологічна експертиза української науково-технічної літератури (підручники, монографії, патенти тощо) з питань природничої і технічної термінології.

Запитання щодо вживання природничих і технічних термінів, а також замовлення термінологічної експертизи просимо надсилати на електронну адресу: science@gntb.gov.ua.