ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

Найменування послуги Одиниця виміру Вартість послуги (грн.)
1 2 3 4
1.

 

Послуги з оформлення реєстраційно-облікових  документів користувачів бібліотеки:  

 

 

 

 

 

1.1 – пластикових читацьких квитків

 

річний 40,00
1.2 – пластикових квитків абонентів МБА річний 40,00
2.

 

Послуги користування МБА та електронної доставки документів:  

 

 

 

2.1

 

– бібліографічне доопрацювання запитів та оформлення на бланку МБА 1 запит

 

10,00

 

2.2

 

– електронне замовлення/доставка документів 1 запит

 

5,00

 

2.3

 

– доставка документів з фондів інших установ 1 документ

 

20,00

 

3. Підготовка  та надання письмових  тематичних, фактографічних, аналітичних, адресно-бібліографічних та інших довідок для фізичних та юридичних осіб.  

1 довідка/видання

 

 

 

 

відповідно до калькуляції

 

 

4. Робота с бібліографічними списками

 

4.1.

 

Формування бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек і бібліотек підприємств, установ та організацій, використовуючи ресурси власної генерації, мережі Інтернет, повнотекстові та реферативні бази даних  

 

1 бібліографічний опис

 

 

 

 

 

 

 

відповідно до калькуляції

 

 

 

4.2.

 

Редагування бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт, відповідно до міжнародних стилів цитування або державних стандартів  

1 бібліографічний опис

 

 

відповідно до калькуляції

 

5. Надання послуг з організації та/або проведення конференцій, семінарів, майстер-класів, тематичних виставок. послуга відповідно до калькуляції
6. Проведення фото -, відео – і кінозйомок приміщень та інтер’єрів бібліотеки, окремих сторінок документів з бібліотечних фондів за заявками юридичних та фізичних осіб. 1 година відповідно до калькуляції
7. Інформаційно-бібліотечне обслуговування:
7.1. Абонементне обслуговування з видачею  у тимчасове користування патентних та нормативно – технічних документів 1 рік

1 відвідування (до 5-ти документів)

600,00

 

30,00

7.2. Обслуговування відвідувачів у приміщенні бібліотечного коворкінг-центру із доступом до комп’ютерів та швидкісної мережі Wi-Fi, фондів ДНТБ України (в тому числі до Електронного каталогу бібліотеки), передплачених наукометричних баз даних та інших електронних наукових ресурсів, відповідно до правил користування ДНТБ України та коворкінг-центру за 1 годину

 

за 1 день

 

за 1 тиждень

 

за 1 місяць

 

30,00

 

180,00

 

600,00

 

2400,00

 

7.3. Депонування результатів  інтелектуальної діяльності (далі РІД):
7.3.1.

 

 

– депонування РІД з оприлюдненням (формат А4, шрифт не менше 10pt, односторонній друк) обсягом від 1 до 50 сторінок 1 сторінка

 

 

5,50

 

7.3.1.1. – депонування РІД з оприлюдненням (формат А4, шрифт не менше 10pt, односторонній друк) 1 робота 270,00
7.3.2. – депонування РІД без оприлюднення 1 робота 135,00
7.3.3 – прискорене депонування РІД:
7.3.3.1.

 

  • з оприлюдненням протягом 3 робочих днів
1 сторінка

1 робота

11,00

540,00

7.3.3.2.
  • без оприлюднення протягом 3 робочих днів
1 робота 270,00
7.3.4.

7.3.4.1.

7.3.4.2.

Складання:

– бібліографічного опису

– реферату

 

опис

реферат

 

15,00

45,00

7.3.5. Надання Свідоцтва про депонування РІД свідоцтво 75,00
7.3.5.1 Надання Свідоцтва про депонування іноземною мовою свідоцтво 130,00
7.4. Проведення тематичного, нумераційного, іменного/фірмового пошуку патентних документів, в тому числі у БД Інтернет, за тематикою замовника. 1 пошук

 

відповідно до калькуляції

 

7.5. Проведення інформаційного патентного пошуку БД Інтернет з наданням копій документів у терміновому режимі:
7.5.1. – нумераційного патентного пошуку БД Інтернет з наданням копій документів у терміновому режимі 1 запит

(до 10 документів)

 

11,00

 

7.5.2. – тематичного, іменного/фірмового патентного пошуку БД Інтернет з наданням копій документів у терміновому режимі 1 запит

(пошук)

 

55,00

 

7.5.3. – роздрукування результатів пошуку 1 сторінка (додатково) 3,00
7.5.4. – надання результатів пошуку «запис на електронний носій» 1 сторінка (додатково)

 

2,00

 

7.6. Визначення індексів УДК та ДРНТІ 1 індекс

 

30,00
7.7.

 

Інформаційне забезпечення НТД 1 документ

 

5,00

 

7.7.1. Забезпечення щодо актуальності фонду НТД від 20 документів за 1 документ 3,00
7.8. Створення профілю вченого у спеціалізованих наукових сервісах та базах даних база даних

 

100,00
7.8.1. Створення профілю вченого у спеціалізованих наукових сервісах та базах даних з заповнення інформаційних полів база даних

 

300,00
7.9. Корегування профілю дослідника у наукометричних базах даних база даних

 

250,00
7.10. Корегування профілю установи в базах даних наукових цитувань база даних

 

400,00
8. Роздрукування інформації 1 сторінка 3,00
9. Ламінування паперового носія:
9.1. –  формат А4 1 сторінка 10,00
9.2. –  формат А5 1 сторінка 7,00
10.  Сканування документів:
10.1. –  з паперового носія 1 сторінка 3,00
10.2. – з паперового носія з додатковим доопрацюванням та редагуванням  

1 сторінка

 

5,00

10.3. –  з мікроносія 1 сторінка 5,00
11. Ксерокопіювання документів 1 сторінка 3,00
12. Створення 3 d моделі виробу:
12.1. 3d сканування та 3 d проектування модель відповідно до калькуляції
12.2. 3d друк модель відповідно до калькуляції
12.3. Проведення майстер-класів з використанням 3d модель

 

відповідно до калькуляції
13. Надання висновку щодо порівняння змісту текстових документів в електронному вигляді з використанням системи «Unicheck», для перевірки на відповідність принципам академічної доброчесності  

1800 знаків з пробілами (1 сторінка)

 

7,50

14. Перевірка наявності публікацій автора у виданнях, що індексуються в базах наукових цитувань  

1-10 авторів

 

180,00

15. Штрафні санкції:
15.1. – за втрату або пошкодження документів 1 документ

 

відшкодування ринкової вартості

згідно з чинним законодавством

15.2. – за пошкодження обладнання бібліотеки 1 предмет відшкодування ринкової вартості

згідно з чинним законодавством