ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

ЗНАХОДЬТЕ ІНФОРМАЦІЮ, НЕ ВИТРАЧАЮЧИ ЧАС НА ДОРОГУ

Електронний каталог (далі – ЕК) бібліотеки створюється з 2002 року. На сьогодні він складається з більше ніж 370 тис. записів. До ЕК та баз даних ЕК вводяться бібліографічні описи практично всіх нових надходжень монографій, авторефератів дисертацій та журналів. Здійснюється також поточна реєстрація надходжень усіх номерів журналів, а також нових надходжень нормативно-технічних документів. Використання ЕК дозволяє оперативно відповідати на різноманітні запити користувачів.