ВАЛЕРІЙ БУШНОВ – ciльськогосподарський обслуговуючий кооператив "Наш Добробут". "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ДОРАДНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ ТА ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
ЄГОР ЄВСЄЄВ – аспірант Вільнюського університету. "ВИТОКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЯК ПРІОРИТЕТНА ПРОБЛЕМА ГАЛУЗІ ЗАХИСТУ ДАНИХ"
ГЕННАДІЙ МАЛАШОНОК – Національний університет "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ". "ВІДКРИТА НАУКА В УКРАЇНІ: ХМАРНА МАТЕМАТИКА"
ЄВГЕНІЙ ШАПОВАЛОВ – старший науковий співробітник Національного центру "Мала академія наук України" "АВТОМАТИЧНА ОБРОБКА ЛІТЕРАТУРНОГО ОГЛЯДУ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ ОНТОЛОГІЙ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
ВАСИЛЬ ГОРБАЧУК – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН УКРАЇНИ. "ІНФРАСТРУКТУРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕЛИКИХ І ВІДКРИТИХ ДАНИХ НАН УКРАЇНИ"
ЮРІЙ МЕЛКОВ – старший науковий співробітник відділу дослідницької діяльності університетів Інституту вищої ОСВІТИ НАПН України. "ЦІННІСНІ ВИМІРИ ВІДКРИТОЇ НАУКИ: ВІД ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ ДО ГРОМАДСЬКОЇ НАУКИ"
АЛЛА СІДЬКО – асистент кафедри мережевих технологій, факультету інформатики Національного університету “Києво-могилянська академія”. "РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ВІДКРИТОЇ НАУКИ: СУПЕР КОМП'
ОЛЕКСАНДР ЛАКТІОНОВ – доцент кафедри автоматики електроніки та телекомунікацій національного університету "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка". "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ТА ПЕРЕДБАЧЕННЯ ЯКОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ПІДСИСТЕМ СКЛАДНОЇ СИСТЕМИ INTELLECTUAL"
ЮРIЙ ДУБОВЕНКО – старший науковий співробітник інституту Геофізики ім. Субботіна НАН України. "ПРО ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК ПРОГНОСТИЧНОГО РИНКОВОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
Зоряна Бурик - професор кафедри публічного управління та адміністрування Університета Григорія Сковороди в Переяславі. “Структура дослідницької наукової статті для публікації у індексованому журналі та як її вибудовувати”
Олександра Ляшенко, професор кафедри управління та організаційного розвитку Українського Католицького Університету. “Конвергенція освіти дорослих і громадянської науки в Україні: сучасні виклики і можливості”