БІБЛІОТЕЧНІ ПОСЛУГИ (ПЛАТНІ)

1. Послуги з оформлення реєстраційно-облікових документів користувачів бібліотеки

2. Послуги користування МБА та електронної доставки документів

3. Підготовка та надання письмових тематичних, фактографічних, аналітичних, адресно-бібліографічних та інших довідок для фізичних та юридичних осіб

Підготовка та надання письмових тематичних, фактографічних, аналітичних, адресно-бібліографічних та інших довідок для фізичних та юридичних осіб: «1 довідка/видання»

«1 довідка/видання» – відповідно до калькуляції.

Замовити послугу

Сплатити за посиланням

Сплатити за QR-кодом

4. Робота з бібліографічними списками

Формування бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек і бібліотек підприємств, установ та організацій, використовуючи ресурси власної генерації, мережі Інтернет, повнотекстові та реферативні бази даних: «1 бібліографічний опис»

«1 бібліографічний опис» – відповідно до калькуляції.

Замовити послугу

Сплатити за посиланням

Сплатити за QR-кодом

Редагування бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт, відповідно до міжнародних стилів цитування або державних стандартів: «1 бібліографічний опис»

«1 бібліографічний опис» – відповідно до калькуляції.

Замовити послугу

Сплатити за посиланням

Сплатити за QR-кодом

5. Надання послуг з організації та/або проведення конференцій, семінарів, майстер-класів, тематичних виставок

6. Проведення фото -, відео – і кінозйомок приміщень та інтер’єрів бібліотеки, окремих сторінок документів з бібліотечних фондів за заявками юридичних та фізичних осіб

Проведення фото -, відео – і кінозйомок приміщень та інтер’єрів бібліотеки, окремих сторінок документів з бібліотечних фондів за заявками юридичних та фізичних осіб: «1 послуга»

«1 послуга» – відповідно до калькуляції.

Замовити послугу

Сплатити за посиланням

Сплатити за QR-кодом

7. Обслуговування відвідувачів з розширеним доступом до послуг за абонементом (інтивідуальні консультації та доступ до електронних ресурсів, користування книжковим бібліотечним фондом відкритого доступу)

7.1 Абонементне обслуговування з видачею у тимчасове користування патентних та нормативно – технічних документів

Абонементне обслуговування з видачею у тимчасове користування патентних та нормативно – технічних документів: «абонемент на 1 рік»

«абонемент на 1 рік» – 800,00 грн.

Замовити послугу

Сплатити за посиланням

Сплатити за QR-кодом

Абонементне обслуговування з видачею у тимчасове користування патентних та нормативно – технічних документів: «абонемент на 1 відвідування (до 5-ти документів)»

«абонемент на 1 відвідування (до 5-ти документів)» – 50,00 грн.

Замовити послугу

Сплатити за посиланням

Сплатити за QR-кодом

7.2 Обслуговування відвідувачів у приміщенні бібліотечного коворкінг-центру із доступом до комп’ютерів та швидкісної мережі Wi-Fi, фондів ДНТБ України (в тому числі до Електронного каталогу бібліотеки), передплачених наукометричних баз даних та інших електронних наукових ресурсів, відповідно до правил користування ДНТБ України та коворкінг-центру

Обслуговування відвідувачів у приміщенні бібліотечного коворкінг-центру із доступом до комп’ютерів та швидкісної мережі Wi-Fi, фондів ДНТБ України (в тому числі до Електронного каталогу бібліотеки), передплачених наукометричних баз даних та інших електронних наукових ресурсів, відповідно до правил користування ДНТБ України та коворкінг-центру: «за 1 година»

«за 1 година» – 45,00 грн.

Замовити послугу

Сплатити за посиланням

Сплатити за QR-кодом

Обслуговування відвідувачів у приміщенні бібліотечного коворкінг-центру із доступом до комп’ютерів та швидкісної мережі Wi-Fi, фондів ДНТБ України (в тому числі до Електронного каталогу бібліотеки), передплачених наукометричних баз даних та інших електронних наукових ресурсів, відповідно до правил користування ДНТБ України та коворкінг-центру: «за 1 день»

«за 1 день» – 210,00 грн.

Замовити послугу

Сплатити за посиланням

Сплатити за QR-кодом

Обслуговування відвідувачів у приміщенні бібліотечного коворкінг-центру із доступом до комп’ютерів та швидкісної мережі Wi-Fi, фондів ДНТБ України (в тому числі до Електронного каталогу бібліотеки), передплачених наукометричних баз даних та інших електронних наукових ресурсів, відповідно до правил користування ДНТБ України та коворкінг-центру: «за 1 тиждень»

«за 1 тиждень» – 700,00 грн.

Замовити послугу

Сплатити за посиланням

Сплатити за QR-кодом

Обслуговування відвідувачів у приміщенні бібліотечного коворкінг-центру із доступом до комп’ютерів та швидкісної мережі Wi-Fi, фондів ДНТБ України (в тому числі до Електронного каталогу бібліотеки), передплачених наукометричних баз даних та інших електронних наукових ресурсів, відповідно до правил користування ДНТБ України та коворкінг-центру: «за 1 місяць»

«за 1 місяць» – 2 800,00 грн.

Замовити послугу

Сплатити за посиланням

Сплатити за QR-кодом

7.3. Депонування результатів інтелектуальної діяльності (далі РІД)

Депонування РІД з оприлюдненням (формат А4, шрифт не менше 10pt, односторонній друк): 1-50 сторінок (1 сторінка)

«за 1 сторінку» – 7,00 грн.

Замовити послугу

Сплатити за посиланням

Сплатити за QR-кодом

Депонування РІД з оприлюдненням (формат А4, шрифт не менше 10pt, односторонній друк): «1 робота»

«1 робота» – 350,00 грн.

Замовити послугу

Сплатити за посиланням

Сплатити за QR-кодом

Депонування РІД без оприлюднення: «1 об’єкт»

«1 об’єкт» – 190,00 грн.

Замовити послугу

Сплатити за посиланням

Сплатити за QR-кодом

7.3.3 Прискорене депонування РІД:
Надання Свідоцтва:
7.4 Проведення тематичного, нумераційного, іменного/фірмового пошуку патентних документів, в тому числі у БД Інтернет, за тематикою замовника
7.5 Проведення інформаційного патентного пошуку БД Інтернет з наданням копій документів у терміновому режимі

Нумераційного патентного пошуку БД Інтернет з наданням копій документів у терміновому режимі: «1 запит (до 10 документів)»

«1 запит (до 10 документів)» – 35,00 грн.

Замовити послугу

Сплатити за посиланням

Сплатити за QR-кодом

Тематичного, іменного/фірмового патентного пошуку БД Інтернет з наданням копій документів у терміновому режимі: «1 запит (пошук)»

«1 запит (пошук)» – 75,00 грн.

Замовити послугу

Сплатити за посиланням

Сплатити за QR-кодом

7.6 Визначення індексів УДК та ДРНТІ
7.7 Інформаційне забезпечення НТД
7.8-10 Створення та корегування профілів
Вчені
Дослідник
Установи

8. Роздрукування інформації

9. Ламінування паперового носія

10. Сканування документів

11. Ксерокопіювання документів

12. Створення 3d моделі виробу

13. Надання висновку щодо порівняння змісту текстових документів в електронному вигляді для перевірки на відповідність принципам академічної доброчесності

14. Перевірка наявності публікацій автора у виданнях, що індексуються в базах наукових цитувань

15. Штрафні санкції