БІБЛІОТЕЧНІ ПОСЛУГИ (ПЛАТНІ)

1. Послуги з оформлення реєстраційно-облікових документів користувачів бібліотеки

Замовити послугу

Річний сертифіката – 40,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

Річний абонемент МБА – 40,00 грн.

Замовити можна за посиланням в розділі.

2. Послуги користування МБА та електронної доставки документів.

Замовити послугу

Бібліогр дооп запит на бланку МБА 1 запит – 10,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

Ел.замов./дост. док. 1 запит – 5,00 грн.

Замовити можна за посиланням в розділі.

Дост. докум. з фондів ін. уст. 1документ – 20,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

3. Підготовка та надання письмових тематичних, фактографічних, аналітичних, адресно-бібліографічних та інших довідок для фізичних та юридичних осіб.

Замовити послугу

Підготовка та надання письмових тематичних, фактографічних, аналітичних, адресно-бібліографічних та інших довідок для фізичних та юридичних осіб: «1 довідка/видання»

Підготов.дов.Для юр. фіз. Осіб 1 дов. – відповідно до калькуляції.

Замовити можна за формою в розділі.

4. Робота с бібліографічними списками.

Формування бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек і бібліотек підприємств, установ та організацій, використовуючи ресурси власної генерації, мережі Інтернет, повнотекстові та реферативні бази даних: «1 бібліографічний опис»

Формування списків «1 бібліограф.опис» – відповідно до калькуляції.

Замовити послугу

Редагування бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт, відповідно до міжнародних стилів цитування або державних стандартів: «1 бібліографічний опис»

Редагування списків «1 бібліограф.опис» – відповідно до калькуляції.

Замовити послугу

5. Надання послуг з організації та/або проведення конференцій, семінарів, майстер-класів, тематичних виставок.

Замовити послугу

орг. конф. семін. м.-класів вист.послуга – відповідно до калькуляції.

Замовити можна за формою в розділі.

6. Проведення фото -, відео – і кінозйомок приміщень та інтер’єрів бібліотеки, окремих сторінок документів з бібліотечних фондів за заявками юридичних та фізичних осіб.

Замовити послугу

Проведення фото -, відео – і кінозйомок приміщень та інтер’єрів бібліотеки, окремих сторінок документів з бібліотечних фондів за заявками юридичних та фізичних осіб: «1 година»

Пров. фото ,відеозйомок 1 год. – відповідно до калькуляції.

Замовити можна за формою в розділі.

7. Інформаційно-бібліотечне обслуговування.

7.1 Абонементне обслуговування з видачею у тимчасове користування патентних та нормативно – технічних документів: «1 рік» «1 відвідування (до 5-ти документів»
Замовити послугу

Абонементне обслуговування з видачею у тимчасове користування патентних та нормативно – технічних документів: «1 рік»

вид. тех. док.(1 рік) – 600,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

Абонементне обслуговування з видачею у тимчасове користування патентних та нормативно – технічних документів: «1 відвідування (до 5-ти документів»

Вид. тех. док.(1 відвід.до 5-ти док.) – 30,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

7.2 Обслуговування відвідувачів у приміщенні бібліотечного коворкінг-центру із доступом до комп’ютерів та швидкісної мережі Wi-Fi, фондів ДНТБ України (в тому числі до Електронного каталогу бібліотеки), передплачених наукометричних баз даних та інших електронних наукових ресурсів, відповідно до правил користування ДНТБ України та коворкінг-центру:
Замовити послугу

Обслуговування відвідувачів у приміщенні бібліотечного коворкінг-центру із доступом до комп’ютерів та швидкісної мережі Wi-Fi, фондів ДНТБ України (в тому числі до Електронного каталогу бібліотеки), передплачених наукометричних баз даних та інших електронних наукових ресурсів, відповідно до правил користування ДНТБ України та коворкінг-центру: «за 1 годину»

Інформ.-бібліо.обслуг.за 1годину – 30,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

Обслуговування відвідувачів у приміщенні бібліотечного коворкінг-центру із доступом до комп’ютерів та швидкісної мережі Wi-Fi, фондів ДНТБ України (в тому числі до Електронного каталогу бібліотеки), передплачених наукометричних баз даних та інших електронних наукових ресурсів, відповідно до правил користування ДНТБ України та коворкінг-центру: «за 1 день»

Інформ.-бібліо.обслуг.за 1день – 180,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

Обслуговування відвідувачів у приміщенні бібліотечного коворкінг-центру із доступом до комп’ютерів та швидкісної мережі Wi-Fi, фондів ДНТБ України (в тому числі до Електронного каталогу бібліотеки), передплачених наукометричних баз даних та інших електронних наукових ресурсів, відповідно до правил користування ДНТБ України та коворкінг-центру: «за 1 тиждень»

Інформ.-бібліо.обслуг.за 1тижд. – 600,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

Обслуговування відвідувачів у приміщенні бібліотечного коворкінг-центру із доступом до комп’ютерів та швидкісної мережі Wi-Fi, фондів ДНТБ України (в тому числі до Електронного каталогу бібліотеки), передплачених наукометричних баз даних та інших електронних наукових ресурсів, відповідно до правил користування ДНТБ України та коворкінг-центру: «за 1місяць»

Інформ.-бібліо.обслуг.за 1тижд. – 2 400,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

7.3. Депонування результатів інтелектуальної діяльності (далі РІД).
Замовити послугу

Депонування РІД з оприлюдненням (формат А4, шрифт не менше 10pt, односторонній друк): 1-50 сторінок (1 сторінка)

РІД з оприлюдненням (1 сторінка) – 5,50 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

Депонування РІД з оприлюдненням (формат А4, шрифт не менше 10pt, односторонній друк): «1 робота»

РІД з оприлюдненням «1 робота» – 270,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

Депонування РІД без оприлюднення: «1 робота»

РІД з оприлюдненням (1 сторінка) – 135,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

7.3.3 Прискорене депонування РІД:
з оприлюд. 3 робочих дні(1 стор.) – 11,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

з оприлюд. 3 робочих дні(1 роб.) – 540,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

без оприлюд. 3 робочих дні(1 роб.) – 270,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

7.3.4 Складання:

бібліограф. опису: «опис» – 15,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

реферату: «реферат» – 45,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

Надання Свідоцтва:
Свідоцтво РІД: «свідоцтво» – 75,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

Свідоцтво РІД інозем.мовою(свідоцтво) – 130,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

7.4 Проведення тематичного, нумераційного, іменного/фірмового пошуку патентних документів, в тому числі у БД Інтернет, за тематикою замовника: «1 пошук»
Замовити послугу

Пошук док. За тематикою замов.1 пош. – відповідно до калькуляції

Замовити можна за формою в розділі.

7.5 Проведення інформаційного патентного пошуку БД Інтернет з наданням копій документів у терміновому режимі:
Замовити послугу
Нумераційного патентного пошуку БД Інтернет з наданням копій документів у терміновому режимі: «1 запит (до 10 документів)»

нумераційний «1 запит (до 10 документів)» – 11,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

Тематичного, іменного/фірмового патентного пошуку БД Інтернет з наданням копій документів у терміновому режимі: «1 запит (пошук)»

тематичний «1 запит (пошук)» – 55,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

друк. рез. пошуку: «1 ст.» – 3,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

Надання результатів пошуку «запис на електронний носій»: «1 сторінка (додатково)»

запис на елек. носій 1 ст. – 2,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

7.6 Визначення індексів УДК та ДРНТІ: «1 індекс»
Замовити послугу

Виз. Інд. УДК та ДРНТІ: «1 індекс» – 30,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

Інформаційне забезпечення НТД
Створення та корегування профілів
Замовити послугу
Вчені
Профіль вченого: «база даних» – 100,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

Дослідник
Корегування профілю «база даних» – 250,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

Установи
Корег. Проф. установи «база даних» – 400,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

8. Роздрукування інформації: «1 сторінка »

Замовити послугу
Роздрукування інформації: «1 ст » – 3,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

9. Ламінування паперового носія.

Замовити послугу
формат А4: «1 сторінка » – 10,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

формат А5: «1 сторінка » – 7,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

10. Сканування документів.

Замовити послугу
з паперового носія: «1 ст» – 3,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

з паперового носія з доопрац «1 ст» – 5,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

з мікроносія: «1 сторінка» – 5,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

11. Ксерокопіювання документів: «1 сторінка »

Замовити послугу
Ксерокоп. Док.«1 сторінка » – 3,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

Ксерокоп. РІД «1-50 стор» – 10,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

Ксерокоп. РІД «50-200 стор» – 7,50 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

Ксерокоп. РІД «від 200 стор» – 5,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

12. Створення 3d моделі виробу.

Замовити послугу
3d скан. проект. «модель» – відповідно до калькуляції.

Замовити можна за формою в розділі.

3d друк: «модель» – відповідно до калькуляції.

Замовити можна за формою в розділі.

майстер-клас 3d: «модель» – відповідно до калькуляції

Замовити можна за формою в розділі.

13. Надання висновку щодо порівняння змісту текстових документів в електронному вигляді з використанням системи «Unicheck», для перевірки на відповідність принципам академічної доброчесності: «1800 знаків з пробілами (1 сторінка)»

Замовити послугу
Над. Вис. з «Unicheck» (1 ст.)» – 7,50 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

14. Перевірка наявності публікацій автора у виданнях, що індексуються в базах наукових цитувань: «1-10 авторів)»

Замовити послугу
Пер. пуб. авт. в базах наук.цит.1-10 авт – 180,00 грн.

Замовити можна за формою в розділі.

15. Штрафні санкції.

16. Благодійні внески