Телефон для довідок: (044) 521-93-52|dntb@dntb.gov.ua
Loading...
Головна2022-06-24T18:14:07+03:00
Всеукраїнська бібліотека загальнодержавного значення, входить до бібліотечної системи України та системи науково-технічної інформації Міністерства освіти і науки України.

 

На сьогоднішній день ДНТБ України є комплексним бібліотечно-інформаційним, культурно-просвітницьким, науково-методичним та репродукційно-видавничим центром, що сприяє розвитку науково-технічної сфери держави.

 

ЕЛЕКТРОННІ КАТАЛОГИ ДНТБ УКРАЇНИ:

0тис.
записів в ЕК книг та періодики
0тис.
записів в спеціалізованих ЕК
0тис.
записів в ІМІДЖ каталозі

Гарантією повноти комплектування фонду бібліотеки вітчизняними документами та науково-технічною літературою є право на одержання обов’язкового безкоштовного примірника усіх видань науково-технічного характеру, які друкуються в Україні. Фонд ДНТБ України поповнюється, в тому числі, нормативно-технічними та патентними документами, за такими основними напрямками: енергетика, машинобудування, металургія, приладобудування, хімічна промисловість та хімічна технологія, біотехнологія, транспорт, зв’язок, будівництво, інформатика тощо (Постанова Кабінету Міністрів України №608 від 10.05.02р. “Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів”). Щорічно до бібліотеки надходить майже 60 тис. прим. документів.

НАДАЄМО ДОСТУП ДО РЕСУРСІВ:

ФОНДИ БІБЛІОТЕКИ:

0
ДОКУМЕНТІВ ФОНДУ

НАДАЄМО ДОСТУП ДО РЕСУРСІВ:

НОВИНИ ДНТБ УКРАЇНИ

Базові послуги:

ДНТБ України пропонує користувачам найбільшу в країні колекцію джерел науково-технічної інформації, до складу якої входять фонди патентних, нормативно-технічних та промислових документів, вітчизняних та зарубіжних науково-технічних книг і періодичних видань, кандидатських та докторських дисертацій, звітів про науково-дослідні роботи та дослідно-конструкторські розробки, фонди депонованих наукових робіт і авторефератів дисертацій тощо. Передплачені бібліотекою електронні реферативні та повнотекстові бази данихдозволяють ознайомитись з дисертаціями зарубіжних країн, ресурсами наукометричних баз даних «Web of Science» та ін. Доступ до них надається в читальному залі бібліотеки. Здійснити пошук необхідних документів можливо за допомогою довідково-пошукового апарату, що складається з системи електронних, сканованих та карткових каталогів.

Під час пошуку необхідної інформації користувачі бібліотеки мають можливість скористатись допомогою професійного бібліографа-консультанта, який знайде потрібне видання чи порадить найбільш продуктивні та швидкі методи пошуку, а у випадку відсутності необхідних документів залучить додаткові інформаційні ресурси ДНТБ України, Всесвітньої мережі, зарубіжних та українських бібліотек. ДНТБ України надає можливість отримати довідку або консультацію про наявність видань в бібліотечному фонді по телефону чи електронною поштою, а також здійснити попереднє замовлення документів, заповнивши форму зворотного зв’язку «онлайн-запит» на сайті www.gntb.gov.ua

ДНТБ України надає можливість користування її фондами та послугами громадянам без обмежень за рівнем освіти і спеціальності, незалежно від статі, національності, громадянства та політичних переконань. Користувачі згідно «Правил користування ДНТБ України» мають право працювати з документами з фонду бібліотеки у читальних залах, при цьому використовувати мережу Інтернет через Wi-Fi з власних пристроїв без звукових сигналів або відповідного обладнання бібліотеки. У разі відсутності необхідних документів в фонді ДНТБ України користувач може звернутись до міжбібліотечного абонементу (МБА) та замовити їх, заповнивши бланк-замовлення. Підставою для відкриття МБА в ДНТБ України для інших бібліотек та сторонніх організацій є заповнена та належним чином завірена реєстраційна картка абонента.

З метою популяризації бібліотечного фонду в приміщеннях бібліотеки для користувачів проводяться виставки нових надходжень, тематичні виставки, на яких експонуються монографії, наукові збірники, підручники, періодичні видання, автореферати дисертацій, патентні та нормативно-технічні документи з бібліотечної колекції.Також до ювілейних та пам’ятних дат організуються виставки, присвяченні персоналіям– видатним особистостям в області економіки, науки, техніки, культури, інших сферах суспільного життя. Для інформування віддалених користувачів бібліотека використовує практику організації віртуальних виставок, що забезпечує можливість їх дистанційного перегляду без відвідування бібліотеки, необмеженість терміну експонування, поповнення новими документами у потрібній кількості назв тощо.

ДНТБ України як науково-інформаційна та культурно-просвітницька установа, методичний центр мережі науково-технічних бібліотек України систематично організовує та проводить науково-методичні, бібліотечно-інформаційні та інші публічні заходи. В бібліотеці існує постійно діюча система підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, що сприяє підвищенню їх професійного та загальнокультурного рівня, розвитку творчої активності та ініціативи, вивчення досвіду запровадження інновацій в бібліотечній галузі України та світу. Бібліотека проводить презентації видавництв та їх кращих видань, зустрічі з авторами, а також приймає пропозиції від зацікавлених у спільному проведенні заходів осіб через форму зворотного зв’язку «онлайн-запит» на сайті www.gntb.gov.ua

Надання відвідувачам безкоштовного доступу до електронних ресурсів та наукових баз даних:

Довідки за телефоном: (044) 521-93-58.

Он-лайн послуги:

Інформація про структуру та зміст бібліотечної колекції ДНТБ України доступна користувачам в режимі 24/7 через інтерфейс електронного каталогу – Web-ИРБИС, розміщеного на сайті бібліотеки www.gntb.gov.ua. До відома користувачів пропонуються також переліки нових надходжень до нашої колекції, тематичні віртуальні виставки, видання ДНТБ України, посилання на інформаційні ресурси Інтернет, анонси заходів, які планує проводити бібліотека тощо. Багато цікавого можна прочитати у розділі новин нашого сайту.

ДНТБ України надає можливість отримати оперативні довідки про свої ресурси, послуги, наявність документів у фонді бібліотеки на електронну пошту, заповнивши форму зворотного зв’язку «онлайн-запит» на сайті www.gntb.gov.ua. Після авторизації на сайті є також можливість дистанційно записатись до бібліотеки та зробити попереднє замовлення потрібних документів.

Інструкція  для запису користувача до ДНТБ України та замовлення документів через веб-сайт бібліотеки

Користувачі бібліотеки, при неможливості видачі їм оригінала документа по Міжбібліотечному абонементу (МБА), можуть замовити послугу «електрона доставка документа» та отримати електронну копію документа або його фрагменту на електронну пошту. Також це можна зробити в режимі «запит-відповідь», надіславши лист-замовлення в довільній формі на адресу бібліотеки традиційною поштою, факсом (044)529-43-92 або заповнивши форму зворотного зв’язку «онлайн-запит» на сайті www.gntb.gov.ua.

ДНТБ України систематично інформує користувачів про нові надходження до нашої колекції і професійно створює віртуальні виставки нових надходжень,що включають бібліографічний перелік нових надходжень монографій, авторефератів дисертацій, стандартів, наукових збірників, матеріалів конференцій та періодичних видань.Ознайомитись з ними можна на сайті ДНТБ України у розділі «Електронні ресурси». Користувачі мають можливість замовити систематичне адресне інформування про нові надходження до колекції ДНТБ України за обраною тематикою або проблемою, заповнивши форму «онлайн-запит».

Платні послуги:

На замовлення користувачів працівники ДНТБ України виконають пошук документів на зазначену тему, складуть бібліографічний покажчик або бібліографічний список джерел інформації, при необхідності підготують тематичну добірку документів або їх фрагментів у вигляді копії у паперовому або електронному форматах, нададуть потрібну фактографічну інформацію, забезпечать тематичне адресно-цільове інформування щодо нових надходжень тощо.

Патентні та нормативно-технічні документи видаються користувачам за межі бібліотеки через міжбібліотечний абонемент (МБА) при наявності сплаченого згідно переліку платних послуг абонементу на обслуговування з наданням документів у тимчасове користування. За бажанням користувача можливе виготовлення копії у паперовому або електронному вигляді.

Спеціалісти ДНТБ України на вимогу замовника здійснюють тематичний, іменний (фірмовий) та нумераційний пошук патентних документів у фонді бібліотеки та спеціалізованих базах даних мережі Інтернет з наданням користувачам копій знайдених документів або тематичних реферативних та повнотекстових добірок. Пошукові можливості спеціалізованих БД забезпечують пошук за всіма основними бібліографічними елементами. Користувачі бібліотеки можуть отримати консультацію з питань інтелектуальної власності та ознайомитись електронним каталогом патентно-правової літератури.

Фонд промислових документів ДНТБ України являє собою унікальне зібрання різного виду промислових каталогів (адресно-номенклатурних, галузевих, каталогів-довідників), паспортів на вироби, технічних описів та інструкцій з експлуатації, схем, креслень тощо. Цей фонд містить відомості, необхідні при створенні сучасних технічних та проектних рішень, проведенні інженерно-конструкторських розробок, створенні сучасних технологій та вдосконаленні виробничих процесів, пошуку партнерів щодо збуту та придбання продукції, визначенні вимог світового ринку. Користувачі бібліотеки можуть ознайомитись з електронним каталогом промислових документівта одержати потрібну фактографічну інформацію.

Важливим напрямом та невід’ємною складовою системи інформаційного сервісу ДНТБ України є інформаційно-бібліографічне обслуговування. На запити користувачів бібліотека підготує тематичні бібліографічні покажчики та списки з актуальних наукових та науково-технічних проблем, виконає та відредагує бібліографічні списки для дипломних, курсових, контрольних робіт та дисертацій відповідно до національних стандартів ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ 8302:2015 та міжнародних стилів (APA style, MLA style, Chicago style, Vancouver style тощо). За потребою надасть індивідуальні консультації.

Електронні версії бібліографічних покажчиків та списків представлені на сайті бібліотеки www.dntb.gov.ua у розділі «Продукція та послуги».

Індекс УДК визначають за україномовними виданнями таблиць УДК, підготовку і випуск яких здійснює Книжкова палата України імені Івана Федорова, за темою (змістом) видання. Рубрики НТІ визначають згідно національного класифікатора “Рубрикатор науково-технічної інформації ДК 022:2008”, що являє собою ієрархічну класифікаційну систему з універсальним тематичним охопленням знань, які стосуються сучасного стану науки, техніки, економіки. Для отримання індексу УДК або рубрики НТІ необхідно надати такі відомості про документ: повна назва документу; анотація; ключові слова.

Користувачі ДНТБ України можуть замовити копії необхідних документів з фонду ДНТБ України та цифрових інформаційних ресурсів бібліотеки згідно «Переліку платних послуг ДНТБ України» з урахуванням вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права».

ДНТБ України здійснює депонування результатів інтелектуальної діяльності згідно «Інструкції про депонування результатів інтелектуальної діяльності науково-технічного змісту в Державній науково-технічній бібліотеці України». Ця послуга надає авторам можливість зберегти свій інтелектуальний продукт, засвідчити пріоритет його створення, за бажанням оприлюднити та одержати авторську винагороду згідно умов укладеного договору.

Відгуки користувачів:

Подяка Д.Г. Лук’яненко; Подяка Ю.В. Каргаполов; Подяка М.Ю. Ільченко; Подяка Харченко Світлана; Подяка Д.О. Чернишов; Подяка В.Н. Калінчик.

На замовлення користувачів спеціалісти ДНТБ України організують та проводять семінари та стажування щодо впровадження та використання сучасних інформаційних технологій; інші науково-методичні заходи, в тому числі з підвищення кваліфікації бібліотечних та інформаційних працівників; надаються консультації щодо роботи у сфері інтелектуальної діяльності, пошуку документів, організовуються семінари з обговорення нових законопроектів тощо. ДНТБ України систематично готує низку видань, що спрямовані на розкриття змісту наших колекцій та задоволення інформаційних потреб користувачів. Більш детальна інформація – на сайті у розділі «Продукція та послуги».

ВИНИКЛИ ЗАПИТАННЯ АБО ПРОПОЗИЦІЇ?

ЗАПОВНІТЬ ФОРМУ ЗВЕРНЕННЯ І МИ СПРОБУЄМО ВАМ ДОПОМОГТИ!

Go to Top