Нейронна система пошуку українських термінів (НеСПУТ)

Короткий зміст проекту, очікувані результати

За зразком наявних безплатних онлайнових інструментів видобутку термінів (https://termcoord.eu/discover__trashed/free-term-extractors/term-extraction-tools/, https://termnet.eu/terminology-tools, https://hypcol.marutank.net/, http://docman.dbcls.jp/im/, https://meshb.nlm.nih.gov/search) буде створено відповідну програму для української мови. Цей інструмент буде натреновано, звалідовано і випробувано на авторських текстах і на інших відкритих текстових даних відповідної тематики. Програма буде визначати в науково-технічних і загальномовних текстах лексичні одиниці (слова і словосполучення), які є можливими термінами, і видавати три списки: (1) список нових кандидатів на терміни, які трапилися вперше; (2) список перевірених раніше термінів, які наявні у відповідній базі; (3) список неправильних термінів, які раніше вже були відзначені як хибні. Ці списки будуть подані українською мовою з варіантами перекладу термінів на російську та англійську мови. У результаті виконання проекту можна проводити в напівавтоматичному режимі термінологічну та загальномовну експертизу, галузеву класифікацію та семантичний аналіз українських текстів.

Література

  1. Vakulenko, Maksym. 2018. From Terminology-Vocabulary to Terminology-Science: A Ukrainian Trend. Beau Bassin : LAP. 120 p. 7,5 др. арк.
  2. Вакуленко М. О. Українська термінологія: комплексний лінгвістичний аналіз : [монографія]. Івано-Франківськ : Фоліант. 2015. 361 с., іл. 22,6 др. арк.
  3. Вакуленко М. О., Вакуленко О. В. Словник фізичних термінів-синонімів. 2017. Київ : ВПЦ “Київський університет”. 191 с. 15,5 др. арк.
  4. Вакуленко М. О., Вакуленко О. В. Тлумачний словник із фізики : [6644 статті]. К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”. 2008. 767 с.
  5. Вакуленко М. О. Українська мінералогічна термінологія і номенклатура: проблеми розвитку та унормування. Мінерал. журн., 2018. Вип. 40, № 2. С. 86-90. 
  6. Вакуленко М. О. Віртуальна українсько-російсько-англійська термінографічна лабораторія з фізики: сучасні лінгвістичні технології у фаховій мові // Словенска терминологиjа данас [упор.: акад. Предраг Піпер, д-р Владан Йовановіч]. Београд: Српска академиjа науки и уметности : Институт за српски jезик САНУ. 2017. 689 с. С. 679-689.
  7. Вакуленко М. О. Вдалий термін: проблема вибору // Мова: класичне – модерне – постмодерне: зб. наук. ст. / Нац. ун-т „Києво-Могилянська академія”; відповід. ред. В. М. Ожоган. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА. 2016. Вип. 2. 424 с. С. 27-33. http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/11411/Vakulenko_Vdalyi_termin.pdf
  8. Vakulenko, Maksym, and Kateryna Meljnyk. 2014. “Term properties and modern terminological systems development”. Terminology Science & Research vol. 24: 29-38.
  9. Vakulenko, Maksym. 2014. “Term and terminology: basic approaches, definitions, and investigation methods (Easterm-European perspective).” Terminology Science & Research vol. 24: 12-28.
  10. Вакуленко М. Лексичні та морфологічні особливості українського термінотворення на тлі інших мов // Українська наукова термінологія : м-ли наук.-практ. конф. [“Українська наукова термінологія. Фізико-математичні та технічні науки”], (Київ, 06 грудня 2013 р.). К. : НВП „Видво „Наукова думка” НАН України, 2014. 175 с. С. 44–66.

Стан проекту

Підготовлено