Телефон для довідок: (044) 521-93-52|gntb@gntb.gov.ua

Нанотехнології: наука та виробництво

Нанотехнології є сферою знань, пов’язаною з матеріалами й системами, структури й окремі компоненти яких є феноменальними явищами й процесами, мають абсолютно нові або істотно поліпшені властивості, обумовлені їхніми нанотехнологічними розмірами. Специфічна риса нанотехнологій – їхній міждисциплінарний, комплексний характер, тобто можливість використання того ж винаходу в багатьох сферах: хімії, біології, електроніці, медицині, сільському господарстві, промисловості, екології.

Пропонуємо Вашій увазі огляд джерел з питань нанотехнологій за 2009-20.. рр., що містяться у фонді ДНТБ України. Бібліографічні описи представлених публікацій супроводжуються анотаціями та шифрами зберігання.
Всі записи згруповано за такими розділами:

  • Напрямки розвитку нанотехнологій;
  • Нанотехнології для ПЕК: ресурсозбереження, альтернативні джерела енергії;
  • Нанотехнології в будівельних матеріалах і конструкціях;
  • Медицина та нанобіотехнології. Екологія;
  • Індустрія нанотехнологій.

Завантажити .PDF:

2019(IV)       2019(III)   2019(ІІ)       2019(I)

2018( IV)     2018(III)     2018(II)  2018(I)

2017(IV)      2017(III)      2017(II)      2017(I)

2016(IV)      2016(III)      2016(II)      2016(I)

2015(IV)  2015(III)  2015(II)  2015(I)

2014(II)  2014(I)

2013(II)  2013(I)

2012(II)  2012(I)

З оригіналами публікацій можна ознайомитись у читальному залі бібліотеки, зробити ксерокопію, сканувати. Виставка поновлюється щоквартально.

2020-01-15T14:39:30+00:00